Dinàmic Crescendo S.L. © 2019  Rubí, Barcelona. Tots els drets reservats.  Política de cookies. 

COMERCIAL DANCE

COMERCIAL DANCE

És un estil que engloba diferents disciplines dins el món de la dansa, però sobretot del hiphop. Es fan servir cançons conegudes i ens ajudarà a saber himnotitzar una càmera i a agafar confiança davant un públic.

HORARIS

12 a 14 anys: Dilluns de 19:30 a 20:30

Adults +15: Dilluns de 20:30 a 21:30