top of page
CANT MODERN
DSC_7724.jpg

El nostre mètode és una combinació de diverses tècniques per a l'estudi del cant des d'un enfocament holístic i alhora científic.

Tècnica.

1. Estudiem anatomia i fisiologia de l'aparell fonador.
2. Entrenament de la percepció muscular i articular d'aquests elements.
3. Apliquem imatges i moviments per tal d'entrenar la propiocepció.
4. Donem consells per a la salut dels sistemes: respiratori, fonatori i articulatori-ressonador.

 


Interpretació de cant modern.


1. Treball d'escolta, sensibilització i deslliurament d'emocions i moviments de forma intuïtiva.
2. Treball de la cançó des del moviment i la respiració.
3. Anàlisi del subtext. Aprofundim en aquells aspectes de la cançó que no es mostren explícitament a la lletra.
4. Anàlisi de la lletra. 
5. Dicció i memorització de lletres:
6. Treball de la mètrica de la lletra sobre diferents tempos.
7. Jugar amb la cançó des d'intencions vàries.

8. Posada en escena. 

HORARIS

Totes les edats: Horaris a convenir amb professor.

bottom of page