ORATÒRIA

Es treballa l'expressió i la tècnica vocal, junt amb la forma i actitud física, per així, poder expressar-se millor davant un públic. 

La locució i la dicció també són punts importants a treballar per afavorir una comunicació neta i clara entre el locutor i el públic.

HORARIS

Oratòria

Dimarts i dijous de 19:00h a 20:30h

Dinàmic Crescendo S.L. © 2020  Rubí, Barcelona. Tots els drets reservats.  Política de cookies.