top of page

En aquestes classes, et donarem eines per millorar la teva dicció per modular i fonar correctament les paraules, i també ens centrarem en identificar el missatge del text, i com dir-lo per arribar al públic de manera més carismàtica i enèrgica.

HORARIS

DICCIÓ CATALANA, ORATÒRIA I TEATRE

Dimecres de 15:45h a 17:15h

DICCIÓ CASTELLANA, ORATÒRIA I TEATRE

Dimecres de 15:45h a 17:15h

bottom of page